De doelstelling van dit project is het genereren en implementeren van kennis die de bestuivingsefficiëntie van peer kan verbeteren en zo tot een constantere vruchtzetting en hogere vruchtkwaliteit kan leiden. In het eerste deel van het project trachten we de kwaliteit en de stabiliteit van de productie van ‘Sweet Sensation’ te verhogen door het diversifiëren van de bestuivergemeenschap. Hierbij worden verschillende maatregelen onderzocht zoals het voorzien van natuurlijke nectarbronnen en nestgelegenheid, de introductie van Osmia cornuta en Bombus terrestris en het verhogen van de aantrekkelijkheid van de perennectar door middel van het aanbrengen van micro-organismen. In 2019 werd via intensieve monitoring de bestuiversgemeenschap in perenboomgaarden in kaart gebracht. Verder wordt in dit project de meest geschikte pollendonor gezocht worden voor een optimale productie en vruchtkwaliteit bij ‘Conference’ en ‘Sweet sensation’. Op basis van bloeioverlap data uit voorgaande jaren (eigen onderzoek en boomgaardstichting), S-allelen, ziektegevoeligheid, teelt- en plukcompatibiliteit en economische waarden werden potentiële bestuiverbomen gekozen. Bij de proef van de bestuiverbomen in 2019 en het bepalen van de ideale plantafstand zijn er enkele problemen opgedoken zoals de geringe bloeioverlap tussen bepaalde cultivars die voorgaande jaren wel gelijktijdig bloeiden. Dit wijst er op dat we ons voor het selecteren van de ideale bestuiverboom best baseren op bloeidata van zoveel mogelijk jaren. Verder speelde de vorst een grote rol in de door ons geselecteerde percelen. Vorstgevoeligheid van de percelen is bijgevolg iets waar we volgend jaar ook zeker rekening mee dienen te houden bij het selecteren van de percelen.

Verbeteren van oogstzekerheid en vruchtkwaliteit bij peer door het optimaliseren van het bestuivingsproces

VLAIO LA-traject: 150907

Duur: 1/10/2016-30/09/2020

Contact: TWO-zoölogie: Tim Beliën (tim.belien@pcfruit.be); TWO-pomologie: Serge Remy (serge.remy@pcfruit.be) en Bart Vanhoutte (bart.vanhoutte@pcfruit.be)

Financiering: VLAIO en sectorfinanciering

Partners: KU Leuven R&D divisie Fruitteeltcentrum (departement Biosystemen) (W. Keulemans, O. Honnay en B. Lievens)