Elk jaar wordt binnen de afdeling mycologie van pcfruit vzw de situatie van de schimmelziekten bij aardbei nauw opgevolgd. Eén van de voornaamste oorzaken van verlies van productie is nog steeds de aantasting van aardbeien en aardbeiplanten door verschillende pathogene schimmels.

Het klimaat heeft een zeer grote impact op het al dan niet slagen van een aardbeienseizoen. Bij aardbei kunnen zowel de wortels, bladeren als vruchten worden aangetast door schimmels. Eén van de meest gevreesde wortelziekten is stengelbasisrot, veroorzaakt door Phytophthora cactorum. Ook Verticilium sp. kunnen de wortels aantasten waardoor de planten gaan verwelken. De recente wortelziekte bij aardbei veroorzaakt door Pestalotiopsis spp. tast de wortelstok van aardbeienplanten aan en zorgt ervoor dat de planten achter blijven qua groei met kans op uitval. Als bladziekte in de teelt van aardbei is enkel witziekte, veroorzaakt door Podosphaera aphanis, belangrijk bij het gangbare rassenassortiment.

Naast deze wortel- en bladziekten kan vruchtrot bij aardbei ook leiden tot belangrijke economische verliezen. Vruchtrot op aardbeien kan door verschillende schimmels worden veroorzaakt. De meest gekende en gevreesde vruchtrotschimmel is ongetwijfeld Botrytis cinerea, de veroorzaker van grijsrot. Daarnaast kan ook anthracnose of zwartvruchtrot, veroorzaakt door Colletotrichum sp. voorkomen bij aardbei. Phytophthora cactorum kan naast de wortels ook de vruchten aantasten met lederrot tot gevolg. Ook Mucor en Rhizopus zijn twee vruchtrotschimmels die vooral in de substraatteelten in het najaar voor problemen kunnen zorgen. Door het uitzonderlijke droge en uitermate warme jaar van 2018 waren er vooral veel problemen met de fysiologische kwaliteit van de vruchten samen met vruchtmisvorming De prijsvorming heeft hier dan ook sterk onder geleden. Er werden in de praktijk weinig problemen met vruchtrot waargenomen. De lage vochtigheden hadden ook tot gevolg dat problemen met witziekte eveneens beperkt bleven. Enkel na de zware onweders van 21 mei en de neerslag van begin juni werden er in het voorjaar wat problemen met witziekte gemeld. In het najaar daarentegen nam door de hogere relatieve vochtigheden in de stellingteelten onder plastiek alsook bij de najaarsteelten in het algemeen de witziektedruk sterk toe. 

Tendensen bij ziekten in de teelt van aardbeien

Contactpersonen: Wendy Van Hemelrijck en Kjell Hauke

E-mail: kjell.hauke@pcfruit.be en wendy.vanhemelrijck@pcfruit.be

Duur: Jaarlijks geëvalueerd

Partners: pcfruit-PAH, en pcfruit-Diensten Aan Telers

Tendensen bij ziekten in de teelt van aardbeien