Elk jaar wordt binnen de afdeling mycologie van het pcfruit vzw de situatie van de schimmelziekten bij aardbei nauw opgevolgd. Eén van de voornaamste oorzaken van verlies van productie is nog steeds de aantasting van aardbeien en aardbeiplanten door verschillende pathogene schimmels.

Het klimaat heeft een zeer grote impact op het al dan niet slagen van een aardbeienseizoen. De zeer zachte winter 2013-2014, gevolgd door een warm voorjaar maakte dat de productie van heel wat verschillende teeltsystemen gelijktijdig een piek bereikte wat de prijsvorming niet ten goede kwam. Het voorjaar was droog terwijl we in de zomerperiode vaak overvloedig veel regen hebben gehad. Bij aardbei kunnen zowel de wortels, bladeren als vruchten worden aangetast door schimmels. Eén van de meest gevreesde wortelziekten is stengelbasisrot, veroorzaakt door Phytophthora cactorum. Ook Verticilium sp. kunnen de wortels aantasten waardoor de planten gaan verwelken. Als bladziekte in de teelt van aardbei is enkel witziekte, veroorzaakt door Podosphaera aphanis, belangrijk bij het gangbare rassenassortiment. Enkele andere bladziekten die ook kunnen voorkomen zijn de paarse-, witte- en rode vlekkenziekte.

Naast deze wortel- en bladziekten kan vruchtrot bij aardbei ook leiden tot belangrijke economische verliezen. Vruchtrot op aardbeien kan door verschillende schimmels worden veroorzaakt. De meest gekende en gevreesde vruchtrotschimmel is ongetwijfeld Botrytis cinerea, de veroorzaker van grijsrot. Daarnaast kan ook anthracnose of zwartvruchtrot, veroorzaakt door Colletotrichum sp. voorkomen bij aardbei. Phytophthora cactorum kan naast de wortels ook de vruchten aantasten met lederrot tot gevolg. Ook Mucor en Rhizopus zijn twee vruchtrotschimmels die vooral in de substraatteelten in het najaar voor problemen kunnen zorgen.

Tendensen bij ziekten in de teelt van aardbeien

Partners

pcfruit-PAH, Ing. Frans Meurrens (Vlaamse Overheid, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO)) en pcfruit-Diensten Aan Telers

Contact