Diplocarpon mali is een schimmel die voornamelijk bij appels een ziekte veroorzaakt die internationaal Marssonia apple blotch wordt genoemd. In een boomgaard start de ziekte meestal lokaal op één of enkele bomen, maar kan binnen hetzelfde seizoen verspreiden over de hele boomgaard. De infectiecyclus lijkt sterk op deze van schurft bij appel. Infecties zijn mogelijk vanaf 15°C en een bladnatperiode (> 8u). Hoe hoger de temperatuur des te korter de bladnatperiode moet zijn om infectie te bekomen. Er is echter nog geen duidelijkheid over de aanwezigheid van deze pathogeen in België, de gevoeligheid van de hier geteelde appelrassen en de efficiëntie van de erkende fungiciden. Binnen dit onderzoekproject zal er een survey in de appelboomgaarden uitgevoerd worden d.m.v. staalnames van blad, maar ook de detectie van ascosporen zal hier opgenomen worden. De schadeverwekker zal gedetecteerd en geïdentificeerd worden d.m.v. qPCR. Verder zal ook de waardplantgevoeligheid en de efficiëntie van fungiciden getest worden.

Stratrego

Contactpersonen: Wendy Van Hemelrijck en Tanja Vanwalleghem (TWO-Mycologie)

E-mail: wendy.vanhemelrijck@pcfruit.be of tanja.vanwalleghem@pcfruit.be

Duur: 01/04/2018 -31/10/2020

Partners: ILVO (Mevr. Martine Maes), CRA-W (Dhr. Bernard Watillon), Proefstation voor de Groententeelt (Dhr. Raf De Vis), Proefcentrum Hoogstraten (Dhr. Tom Van Delm)

Financiering: FOD

Stratrego