Door zich met hun stekend-zuigende monddelen te voeden aan vruchten veroorzaken schildwantsen (Pentatomidae), veelal door fruittelers aangeduid met de term ‘boswantsen’, de voorbije jaren steeds ernstigere kwaliteitsproblemen in de pitfruitteelt. In recente jaren werd op een aantal biologisch beheerde perenpercelen meer dan 50% productie-uitval door boswantsenaantasting geconstateerd, en ook de geïntegreerd beheerde boomgaarden ondervinden meer en meer schade van schildwantsen, met in een aantal percelen in de kantrijen tot 100% van de vruchten beschadigd. Bovendien is er de reële dreiging van de invasieve Aziatische bruingemarmerde schildwants Halyomorpha halys. Het hoofddoel van dit project is om biologische en geïntegreerde bestrijdingsstrategieën tegen schildwantsen te ontwikkelen opdat de Vlaamse pitfruittelers deze opkomende ernstige plaag op een duurzame wijze kunnen beheersen.

Dit willen we bereiken door het realiseren van volgende doelstellingen: Ontwikkeling van lok- en valmethodes om schildwantsen effectief te kunnen monitoren en wegvangen, Identificatie van de voornaamste natuurlijke vijanden van schildwantsen in onze fruitregio’s, In kaart brengen van het dieet van schildwantsen in en rond pitfruitpercelen, opstellen beheersmaatregelen tegen schildwantsen en praktijkvalidatie via veldproeven en kennisoverdracht en demonstratie van de projectresultaten.

Speerpunten van kennis Omzetten in Slagkracht in de Praktijk ter bescherming van de Vlaamse pitfruitteelt tegen schildwantsen (SOS PENTA)

VLAIO LA-traject: HBC.2018.2224

Duur: 1/9/2019-31/8/2023

Contact: TWO-zoölogie: Gertie Peusens (gertie.peusens@pcfruit.be), Tim Beliën (tim.belien@pcfruit.be)

Financiering: VLAIO en sectorfinanciering

Partners: Universiteit Gent (Prof. Patrick De Clercq, Olivier Berteloot)

Speerpunten van kennis Omzetten in Slagkracht in de Praktijk ter bescherming van de Vlaamse pitfruitteelt tegen schildwantsen (SOS PENTA)