In de afgelopen jaren zagen we vaak dat Conference na lange bewaring en/of op verre transporten wat betreft uitstalleven tekortschoot. Voor dergelijke trajecten en bewaarduren dringt zich een alternatief op en dat is beschikbaar onder de vorm van 1-methylcyclopropeen (1-MCP).

1-MCP is een product dat na de oogst wordt toegepast op de vruchten en de rijping van de vruchten blokkeert, waardoor hun houdbaarheid verlengt. Toch zijn Belgische telers, in tegenstelling tot buitenlandse collega’s, nog huiverig om het product, dat intussen al verschillende jaren in peer is toegelaten, toe te passen. Redenen hiervoor zijn de volgende:

  • Indien men 1-MCP toepast op te vroeg geplukte peren, worden deze nooit zacht, hetgeen volledig onacceptabel is.
  • Indien 1-MCP te laat wordt toegepast, werkt het niet meer.

De toepassing is duur, dus de timing is erg belangrijk.

Doelstelling van het project is om op een aantal bedrijven de toepassing van 1-MCP te demonstreren en ook de grenzen van de mogelijkheden aan te geven. We willen samen met de telers duidelijke richtlijnen demonstreren waarmee ze aan de slag kunnen om een bepaald doelpubliek perenconsumenten te bedienen. Afhankelijk van de afzetmogelijkheden (thuisverkoop/export) zal een andere toepassing van 1-MCP gebeuren.

Smartfresh op peer
Smartfresh op peer