In deze landbouw 4.0 proeftuin demonstreren we nieuwe spectrale beeldsensoren (hyperspectrale camera’s) en nieuwe bijpassende software voor beeldanalyse en anomaliedetectie van gewassen in combinatie met tractor en drone, IN4.0. Deze combinatie laat vernieuwende offline en online toepassingen in de landbouw en daarbuiten toe zodat het mogelijk wordt om eerst detectie te doen, dan een specifieke corrigerende actie uit te voeren om vervolgens de verandering op te meten om eventueel bij te sturen.

Deze offline en real-time toepassingen worden mogelijk gemaakt door middel van een aanpak op basis van modulaire technologische bouwblokken die later ook hergebruikt kunnen worden voor andere toepassingen uit hetzelfde toepassingsdomein. De bouwblokken bestaan uit data-collectie in het veld vanop verschillende bewegende voertuigen (tractor/drone), uit de image preprocessing (correctie/kalibratie) en uit de beeldanalyse voor 2 specifieke use-cases waarvoor eerdere haalbaarheidsstudies uitgevoerd door de partners aangetoond hebben dat hyperspectrale technologie een sterke toegevoegde waarde levert.

We zullen dit nieuw technologisch platform aldus demonstreren op 2 use-cases met sterk valorisatiepotentieel binnen de sector en tevens sterke voorbeeldcases (nl. vroegtijdige en plaatsspecifieke detectie van Alternaria in aardappelen en van bacterievuur in boomgaarden) om andere bedrijven met hun probleemstelling te stimuleren de technologisch gedemonstreerde bouwblokken op te pikken

In die zin is dit een IN4.0 proeftuin waarin het platform voor de landbouw en fruitteelt sector oplossingen toont die vertaalbaar zijn met de technologie partners naar andere domeinen. Deze proeftuin streeft sterke connecties na met de bestaande en nieuwe proeftuinaanvragen vanuit verschillende gedemonstreerde hardware en software bouwblokken.

Interreg Vl-NL project

Duur: 01/04/2019 – 31/03/2022

Contact: TWO-Pomologie: Hilde Schoofs (hilde.schoofs@pcfruit.be); Serge Remy (serge.remy@pcfruit.be)

Financiering: Vlaanderen Industrie 4.0 - VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen) met cofinanciering (20%)

Partners: ILVO – Smart Digital Farming (Jonathan Van Beek, David Nuyttens, Jürgen Vangeyte), MeBios – KU Leuven (Wouter Saeys, Niels Wouters), Imec (Roeland Vandebriel, Andy Lambrechts, Kris Van de Voorde), Flanders Make (Jasper De Smet, Kris Lehaen, Jonathan Baake), VITO (Stephanie Delalieux, Laurent Tits)

Smart Farming 4.0: IN4.0 ready hyperspectraal beeldverwerkingsplatform toegepast op ziekte detectie in landbouw en fruitteelt