In deze landbouw 4.0 proeftuin demonstreren we nieuwe spectrale beeldsensoren (hyperspectrale camera’s) en nieuwe bijpassende software voor beeldanalyse en anomaliedetectie van gewassen in combinatie met tractor en drone, IN4.0. Deze combinatie laat vernieuwende offline en online toepassingen in de landbouw en daarbuiten toe zodat het mogelijk wordt om eerst detectie te doen, dan een specifieke corrigerende actie uit te voeren om vervolgens de verandering op te meten om eventueel bij te sturen.

Deze offline en real-time toepassingen worden mogelijk gemaakt door middel van een aanpak op basis van modulaire technologische bouwblokken die later ook hergebruikt kunnen worden voor andere toepassingen uit hetzelfde toepassingsdomein. De bouwblokken bestaan uit data-collectie in het veld vanop verschillende bewegende voertuigen (tractor/drone), uit de image preprocessing (correctie/kalibratie) en uit de beeldanalyse voor 2 specifieke use-cases waarvoor eerdere haalbaarheidsstudies uitgevoerd door de partners aangetoond hebben dat hyperspectrale technologie een sterke toegevoegde waarde levert.

We zullen dit nieuw technologisch platform aldus demonstreren op 2 use-cases met sterk valorisatiepotentieel binnen de landbouwsector en tevens sterke voorbeeldcases (nl. vroegtijdige en plaatsspecifieke detectie van Alternaria in aardappelen en van bacterievuur in boomgaarden) om andere bedrijven met hun probleemstelling te stimuleren de technologisch gedemonstreerde bouwblokken op te pikken.

Het spreekt voor zich dat alle bedrijven in de maakindustrie waardeketen welkom zijn om in deze proeftuin kennis te maken met het hyperspectraal beeldverwerkingsplatform en na te denken over toepassingen in hun eigen desbetreffend activiteitendomein. In die zin is dit een IN4.0 proeftuin waarin het platform voor de landbouw en fruitteelt sector oplossingen toont die vertaalbaar zijn met de technologie partners naar andere domeinen. Deze proeftuin streeft & sterke connecties na met de bestaande en nieuwe proeftuinaanvragen vanuit verschillende gedemonstreerde hardware en software bouwblokken.

Projectpartners:

Projectpartners:

Projectfinanciering met de steun van:

Projectfinanciering met de steun van:

Looptijd project: 1/04/2019 - 31/03/2022

Meer info: Hilde Schoofs en Serge Remy