De teelt van Rubussoorten (framboos en braam), zit in de lift. Dit fruit is vers beschikbaar van mei tot december vers en heeft een prominentere plaats veroverd in het AGF-aanbod van de winkels. Het wordt geassocieerd met gezonde voeding door de hoge gehaltes aan vitamines, anti-oxidantia,… Jammer genoeg is -door het oorspronkelijk kleinere areaal- minder aandacht geschonken aan onderzoek naar gewasbescherming. Zo ontbreekt de kennis voor een beredeneerde en duurzame aanpak van Botrytis en witziekte, waardoor er allicht soms teveel behandeld wordt. Dit is niet in het minst het geval voor de beschermde teelten (voor framboos en braam nagenoeg 100%) waar de oogstbescherming toch verondersteld kan worden bij te dragen tot het vermijden van ziekten.

De vooropgestelde doelstelling van dit traject is een fundamentele sprong voorwaarts maken in vergelijking met de huidige beheersingsstrategie voor ziekten bij Rubusteelten. Het principe van IPM zal verder uitgebouwd worden in de teelt van frambozen en bramen, nl. eerst meten en data interpreteren en dan indien nodig de juiste beheersingsstrategie toepassen, met name biologisch als het kan en enkel chemisch als het echt moet. Dit om af te stappen van de huidige klassieke gewasbeschermingsstrategie die gebaseerd is op kalendergebaseerde chemische behandelingen in functie van de fenologie van de plant. Het doel is ook een kwalitatief sterk product met minder residu af te leveren en het imago van vers en gezond bij deze teelten kracht bij te zetten. Door de beoogde fundamentele sprong voorwaarts willen we de competitiviteit en groeikansen van deze subsector van het fruit vrijwaren en zelfs verhogen en een duurzame bijdrage leveren voor het verhogen van de kwaliteit en het kenmerk (vers en gezond) van het eindproduct.

Contactpersonen: Wendy Van Hemelrijck, Miet Boonen en Jelle Van Campenhout

E-mail: wendy.vanhemelrijck@pcfruit.be, miet.boonen@pcfruit.be en jelle.vancampenhout@pcfruit.be  

Duur: 1/12/2019 – 30/11/2023

Partners: KULeuven (Prof. Annemie Geeraerd)

Financiering: Vlaio  (HBC.2018.2209) met cofinanciering vanuit de sector en het bedrijfsleven

Rudisco: Duurzame beheersstrategie voor ziekten bij Rubus: de noodzakelijke sprong voorwaarts