Schurft bij appel, veroorzaakt door Venturia inaequalis, is één van de belangrijkste ziekten in onze fruitproductie. Tot meer dan 50% van het verbruik aan gewasbeschermingsmiddelen wordt ingezet ter bestrijding van schurft. Dit hoog fungicidenverbruik heeft een impact op het milieu en verhoogt het risico op fungicidenresistentie.

Een ideale strategie om de telers te begeleiden in het optimaal bestrijden van de primaire schurftinfecties zijn waarschuwingssystemen. De huidige waarschuwings-systemen, zoals RIMpro en het waarschuwingssysteem van pcfruit, gaan uit van een vooraf vastgelegde initiële ascosporendruk of “worst-case” scenario bladeren, respectievelijk. Aangezien geen rekening gehouden wordt met de initiële schurftdruk in een specifieke boomgaard, geven de modellen mogelijks een vertekend beeld betreffende de intensiteit van schurftinfecties waardoor o.a. een groot aantal telers maximaal behandelt op elk mogelijk infectiemoment.

De algemene doelstelling van dit project was te komen tot een rationele en plaatsspecifieke bestrijding van schurft bij appel. Vanaf 2019 kunnen telers gebruik maken van de nieuwe diensten die dankzij dit project kunnen aangeboden worden: 1) bepaling van het initiële schurftinoculum in een boomgaard aan het begin van het seizoen, 2) bepaling van het einde van het schurftseizoen in een bepaalde boomgaard en 3) inschatting van bewaarschurft. Dankzij deze nieuwe diensten zullen telers in staat zijn om de belangrijkste schimmel in de appelteelt beter te bestrijden. 

Rationele en plaatsspecifieke beheersing van schurft bij appel
Rationele en plaatsspecifieke beheersing van schurft bij appel