Het is de bedoeling om het enorme rassenaanbod bij aardbeien en houtig kleinfruit zo snel mogelijk te valideren voor de Belgische telers (fase 1 en 2). Daarnaast moeten rassen met potentieel voor de Belgische telers zo snel mogelijk vrij zijn van eventuele kinderziekten die tot nu toe vaak pas later aan het licht kwamen. De optimalisatie die gebeurt in fase 3 moet er voor zorgen dat een teler zo goed mogelijk van start kan gaan met een nieuwe variëteit. Aangezien een onderzoekssituatie niet volledig overeenstemt met de praktijk is het noodzakelijk dat nieuwe rassen ook door ervaren telers op semicommerciële schaal geëvalueerd worden. Deze laatste stap is volledig nieuw binnen het rassenonderzoek (fase 4) en moet er mee voor zorgen dat een nieuwe succesvolle variëteit gemakkelijker ingang vindt bij de telers en dat mislukkingen in de praktijk vermeden kunnen worden. 

Rassenvernieuwing bij aardbeien en houtig kleinfruit in functie van de klant (gmo)

AARDBEI

Rassenproeven blijven een belangrijk onderdeel van het aardbei-onderzoek vormen. Het screenen van nieuwe rassen en selecties in vollegrond openlucht naar opbrengst, oogstverloop, vruchtsortering en vruchtkwaliteit heeft hierin het grootste aandeel. Voor de junidragers werden er 28 rassen en selecties in fase 1 van het rassenonderzoek getest, voor de doordragers waren dit 16 rassen/selecties. In fase 2 werden er 5 vroege junidragers onder tunnel getest en één ras in een verlate teelt. Voor de doordragers bevonden er zich 4 rassen in fase 2. Verder werd er gekeken naar de mogelijkheid om doordragers in de toekomst als najaarsplanting te gaan telen zodat de productie serieus vervroegd kan worden. Dit is momenteel enkel indicatief, want voor Portola heeft dit systeem geen kans van slagen aangezien Portola op het gebied van smaak niet kan concurreren met de junidragers. Malling Centenary werd bekeken in een vervroegde teelt zowel op hebt gebied van plantdichtheid als het toepassen van Regalis Plus®. Een vervroegde planting is vaak enkel mogelijk met frigoplanten. Daarom werd er ook aandacht besteed aan de optimale behandeling van deze frigoplanten (jong blad en trossen verwijderen). Ook voor Elegance werd de toepassing van Regalis Plus® bekeken en de plantdatum geoptimaliseerd. De latere rassen Malling Allure en Sonsation werden op verschillende momenten geplant.  
 
HOUTIG KLEINFRUIT

In de rassenproef zomerframboos werden, naast Tulameen, 12 rassen getest in fase 1 (warenhuis) en 6 rassen in fase 2 (08.14.5, SO.LU.08.1.5, 06.02.1, T110L6, 08.03.10 en 06.15.11). Voor de herfstframbozenrassen werden er 14 variëteiten opgevolgd in fase 1 en 3 variëteiten in fase 2 (Malling Bella, LC8 en SO.LR.09.14.1) van het rassenonderzoek. Sinds lang waren er in 2019 terug enkele nieuwe selecties braam in het rassenonderzoek, jammer genoeg bleek het plantmateriaal geïnfecteerd met phytoplasma waardoor deze proef vroegtijdig werd stopgezet. Voor rode bes bevindt de variëteit Haronia zich in fase 3 en lopen er verschillende optimalisatieproeven waaronder koude-uren en snoei. Voor Kwanza werd er verder gezocht naar de meest optimale manier om longcanes te maken. Het al dan niet aanbinden van de productiescheuten bij braam werd voor een laatste maal gevalideerd. 

Rassenvernieuwing bij aardbeien en houtig kleinfruit in functie van de klant (gmo)

Contactpersonen: M. Boonen en N. Gallace 

miet.boonen@pcfruit.be; nicole.gallace@pcfruit.be 

Duur: 01/01/19 – 31/12/23

Financiering: Operationele programma’s van de telersverenigingen (GMO) 

Rassenvernieuwing bij aardbeien en houtig kleinfruit in functie van de klant (gmo)