Er zijn verschillende quarantaine organismen die een bedreiging vormen voor de exportgerichte boomkwekerij.

Raadpleeg hier de informatiefiches.

Deze informatiefiches werden opgesteld in het kader van het project 'Draaiboek voor bedreigende quarantaine organismen voor de boomkwekerijsector' omdat er veel onduidelijkheid en ongerustheid bestaat over deze organismen.

 

Project 'Draaiboek voor bedreigende quarantaine organismen voor de boomkwekerijsector'

In dit project werd een plan van aanpak opgesteld om bij accidentele introductie van gevaarlijke quarantaine organismen een maximale bestrijding en eradicatie te verzekeren met een minimale negatieve economische impact in de boomkwekerij, zodat handel en export niet stagneert. Dit houdt in dat we bedrijven sensibiliseren rond risico-inschatting voor Vlaanderen, in samenspraak met de betrokken federale overheidsdiensten (FAVV) correcte informatie opstellen over geldende eradicatieprocedures en een doordacht communicatieplan uitwerken om bij een incident zowel binnen de eigen sector als naar exportgebieden commerciële schade te beperken. Concreet werd samen met de sector een scenario uitgewerkt “wat als…”, zodat snel, accuraat en adequaat gereageerd kan worden bij een incident. Door dit samen met de telerswerkgroep uit te werken met expertise input van FAVV en onderzoekers is er tegelijk een sterk sensibiliserend effect, wat de waakzaamheid en respons op het terrein zal verbeteren. Dit project is primair gericht op de boomkwekerijsector die een direct (eradicatie) en indirect (handel) risico heeft, maar betrekt ook de fruitteeltsector gezien het directe risico van beheersmaatregelen op fruitplantages, alsook gemeenten.

Projectgegevens Financiering: Vlaamse overheid, Fonds voor Landbouw en Visserij

Periode: 01/05/2015 – 30/04/2016

Partners: PCS, AVBS, ILVO, pcfruit, FAVV