De proefveldwerking in het Hageland heeft o.a. tot doel het veiligstellen en verzekeren van de toekomst van de Hagelandse fruittelers. Zij telen op een lichtere grondsoort en dit vraagt andere eisen naar bemesting om eenzelfde kwaliteit te kunnen garanderen.

Bemesting bij Conference

Doordat de bodem in het Hageland lichter (zandleem) is dan in Haspengouw (leem), zal het moeilijker zijn om Conference te telen met een voldoende groene achtergrond. Het aanpassen van de bemesting kan hier mogelijk een oplossing bieden.

Stikstof is een heel belangrijk element voor de vruchtkwaliteit. In 2016 werd een nieuwe proef met een aantal nieuwe formuleringen opgestart om te kijken of deze een meerwaarde kunnen zijn.

Naar waterkwaliteit is niet alleen stikstof, maar ook fosfor belangrijk. In 2011 is een proef opgestart waarbij zowel organische bemesting als kunstmest worden vergeleken. Deze organische mesten zijn goed voor het aanreiken van P en K, maar zijn onvoldoende voor de vroege aanlevering van N rond de bloei. Deze moeten steeds gecombineerd worden met een fractie snelwerkende N uit kunstmest. Door jaarlijks P te geven, rijkt men de bodem verder aan. Anderzijds duurt het jaren alvorens deze reserve opgebruikt wordt door de planten.

Een 3de luik in de bemesting is een proef waarbij nagegaan wordt of boom de opname van calcium kan verhogen. Hierbij kwam naar voor dat het boorgehalte in de commerciële meststoffen onvoldoende is om een effect te hebben op de opname van zowel calcium als boor. Anderzijds zijn er positieve resultaten bij het gebruik van Solubor op de zwartstrook. Indien deze tendensen zich blijven verder zetten, is dit zeker een optie om de kwaliteit van onze Conference te verhogen.

Proefveldwerking Hageland

Contactpersonen: J. Vercammen en A. Gomand

Tel: 011/69.70.81 en 011/69.70.82

E-mail: jef.vercammen@pcfruit.be en ann.gomand@pcfruit.be 

Duur: jaarlijks geëvalueerd

Financiering: Sectorbijdrage van de telersverenigingen