Opkweek en snoei

De meeste aanplantingen worden momenteel op Gisela 5 geplant, wat een verandering van de opkweek en snoei teweeg gebracht heeft. Maatregelen zoals uitbuigen, kerven en scheuren zijn een standaard geworden.

Karina wordt sinds 2007 opgekweekt als klassieke spil en als Spaanse struik. In de beginjaren was er een groot verschil in productie tussen de beide systemen. In de daaropvolgende seizoenen waren beide opkweektypes even productief en in 2017 en 2018 bracht de Spaanse struik meer op. Het verschil bedraagt nu nog slechts 2 ton/ha in het voordeel van de klassieke spil. De gemiddelde vruchtmaat is nagenoeg gelijk voor beide plantsystemen.

In 2013 werden voor Kordia twee typen bomen aangeplant op Gisela 5, nl. de single axe en de Bibaum®. Dit nieuw type boom werd in Italië ontwikkeld. De groei wordt verdeeld over twee koppen die gelijkwaardig moeten zijn. Vanaf 2016 is de Bibaum® vitaler geworden en zijn deze bomen groeikrachtig genoeg om de groei over twee koppen te verdelen. De Single axe heeft na vijf productiejaren bijna 14 ton/hectare meer opgebracht. Wat het vruchtgewicht betreft waren er geen verschillen tussen beide boomtypes.

In 2017 werden voor Grace Star en  Regina op Gisela 5 verschillende plantsystemen opgeplant.

Proeftuinwerking zoete kersen

Voor beide rassen werden in 2018 de eerste beperkte producties behaald.

Na-oogstbehandelingen

Volgens buitenlandse studies zou het toevoegen van calciumchloride aan het koelwater de houdbaarheid van de kersen nog extra verlengen. In 2015 waren de eerste indicaties van het gebruik van CaCl2 positief. In 2016 en 2017 werden deze resultaten jammer genoeg niet bevestigd. In 2018 werden bij Lapins na twee weken positieve resultaten bekomen wanneer de kersen gedurende 10 minuten in een bad met 0.2 % CaCl2 gedompeld werden. De hogere concentratie (2 % CaCl2) had opnieuw een negatief effect op de steelkwaliteit.

Waterstofperoxide heeft een ontsmettende functie en kan zo in de eerste plaats de schimmel- en rotontwikkeling proberen tegen te gaan. Net als in 2016 en 2017 zagen we in 2018 bij haast elk ras een sneller afleven van de stelen wanneer ze behandeld werden met H2O2. Dit wijst er toch op dat de waterstofperoxide te agressief is om te gebruiken in het koelwater, want dit verkort de levensduur van de kersen.

Onkruidbestrijding

Bij kersen is het gamma aan chemische onkruidbestrijdingsmiddelen al zeer beperkt. Bovendien zal vanaf 1 augustus 2019 Basta S niet meer mogen gebruikt worden en na 4 november 2019 zijn ook de middelen met als actieve stof diquat (o.a. Reglone) niet meer toegelaten. Na 2019 zal het dan ook heel moeilijk worden om de zwartstrook een gans seizoen onkruidvrij te houden. Voor jonge bomen blijven dan nog Kerb + AZ500 (winter), Fusillade (tegen grassen), Gramix Super en eventueel Stomp Aqua (bodemherbicide). Bij oudere bomen kan in het voorjaar Kyleo ingezet worden.

Proeftuinwerking zoete kersen