De doelstelling van dit project is door het gericht vergaren van kennis en uitwerken van praktisch haalbare beheersmaatregelen de impact van D. suzukii in onze Vlaamse fruitteelt zo minimaal mogelijk te houden. De suzuki-fruitvlieg vormt een ernstige bedreiging voor alle kleinfruitteelten (aardbei, bessen, frambozen, druiven, etc.) evenals steenfruit (kersen). In eerste instantie willen we gericht de noodzakelijke kennis vergaren over de eigenschappen van D. suzukii in onze regio en teeltsystemen (fenologie, populatiedynamiek, overwintering capaciteit/strategieën, voorkeur voor fruittype (soort en graad van rijpheid) en aantrekkingcapaciteiten van symbiotische microbiota op de schil van verkozen fruittypes). Uiteraard gaan we tevens na welke beheersingsacties we kunnen inzetten tijdens de teelt en hoe we die tot de meest efficiënte praktijkimplementatie kunnen brengen. Hierbij focussen we op een optimale uitwerking van de “mass trapping” en “attract and kill” technieken. Verder stellen we ook tot doel om een innovatieve oplossing (compostcontainer) uit te werken voor een praktische afvoer van fruitafval en afdoding van potentieel aanwezige D. suzukii larven/poppen.

drosophila suzukii

Concreet beogen we dat via de nieuw ontwikkelde kennisgebaseerde beheersmaatregelen, en de vlotte praktijkimplementatie ervan op het eind van dit traject, de opmars en verdere verspreiding van D. suzukii in de Vlaamse fruitteelt is stopgezet. Dit zal een positieve weerslag hebben op de productie, kwaliteit en vermarkting (export) van onze aardbeien, houtig kleinfruit en steenfruit.