In de biologische landbouw wordt er vaak gewerkt met vruchtafwisseling, groenbemesters en organische bemesting. Binnen de pitfruitteelt is dit echter niet allemaal even evident.  Er is hier geen sprake van teeltrotatie of het jaarlijks onderwerken van organisch materiaal. Vandaar dat het C-gehalte in de meeste boomgaarden vrij laag is. Het enige tijdstip om organische stof te verhogen is net voor de herinplant van het perceel.

Na het rooien van het voormalig bio-perceel werd in 2015 over het ganse perceel al stalmest ingewerkt en een groenbemester ingezaaid. Omdat deze groenbemester niet ondergewerkt maar afgevoerd werd, was deze niet optimaal benut voor het verhogen van de organische stof. In het voorjaar 2016 werd de aanplant met Natyra, een schurftresistente appel, aangelegd met 10 verschillende objecten. Het onderwerken van BVB Turf in het plantgat gaf na 2 jaar het beste resultaat naar groeikracht en dit object had ook de hoogste productie. Eind 2016 gaf dit ook het hoogste organische stofgehalte. De impact van alle andere behandelingen is zeer beperkt. Het valt zelfs op dat 2 giften van organisch materiaal + het extra inzaaien van Japanse haver (deze stond niet overal even goed) slechts een beperkte invloed heeft op het organische stofgehalte.

Er werd ook organisch materiaal aangevoerd op een bestaande aanplanting, maar dit had weinig invloed op het % C.

Organische stofopbouw in de biologische landbouw
Organische stofopbouw in de biologische landbouw