Dit onderzoek spitst zich toe op het zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in de context van het nutriëntenmanagement en de organische stofopbouw n.a.v. de verstrengde P-bemestingswetgeving in MAP5 (en MAP6).

In dit project gaan de onderzoekspartners samen met de biologische telers op zoek naar bodembeheerstrategieën om organische meststofbronnen te gebruiken met een beperkte aanlevering van P. Met die inbreng moet het koolstofgehalte in de bodem op het gewenste peil gehouden of gebracht worden en moet het bodemleven geactiveerd worden.

Gezien de verscheidenheid aan teeltsystemen in de biologische sector wordt het project uitgevoerd op volgende drie teeltsystemen:

- Voederproductie op bedrijven met herkauwers (runderen en geiten)
- Akkerbouwmatige groenteteelt (afwisseling groenten en akkerbouw)
- Pitfruitteelt (appel)

Deze teeltsystemen dekken een groot deel van het Vlaams teeltareaal bio af.

Voor appel werd eind 2018 volgende proef op een bioperceel aangelegd:

  1. Grasbaan ingezaaid met gras-klavermengsel ( standaard van de teler)
  2. Grasbaan ingezaaid met gras-klavermengsel
  3. Inzaaien van hopklaver op de zwartstrook na 2de schoffelbeurt
  4. Inzaaien grasbaan met wintervaste vlinderbloemige : wintererwt + rogge
  5. Inzaaien grasbaan met  wintererwt + winterwikke + rogge 
Optimaliseren van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw

Bij objecten 2, 4 en 5 wordt het maaisel gebruikt als maaimeststof. Gedurende 3 jaar zal de invloed op de productie en de vruchtkwaliteit opgevolgd worden.

Contactpersonen: J. Vercammen en A. Gomand

E-mail: jef.vercammen@pcfruit.be en ann.gomand@pcfruit.be

Duur: 01/01/18 – 31/12/21

Partners: ILVO (promotor), Inagro Afdeling Biologische Productie, Universiteit Gent Vakgroep Bodembeheer en Bodemkundige Dienst van België vzw

Financiering: Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Optimaliseren van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw