SQ159/Natyra® is een nieuw appelras in de biologische fruitteelt.  Het ras heeft echter een zwakke groeikracht waardoor I) het productievolume van de bomen te klein blijft en II) de appels te klein blijven. In dit project willen oplossingen evalueren we die de groeikracht kunnen verbeteren. Anderzijds werd in 2018 de productie en de groeikracht nog opgevolgd in de Natyra®-proef met bodemverbeteraars aangeplant in 2016 in het kader van het demoproject “Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5”.

 

Een belangrijke stap bij de aanleg van een nieuwe aanplant is het plantklaar maken van het perceel. Aangezien we in de appelteelt met een teeltrotatie zitten van 10 tot 15 jaar kan er ook maar om de 10 tot 15 jaar constructief aan de bodemstructuur gewerkt worden. Hierbij is het mogelijk organisch materiaal onder te werken (stalmest, champost, groencompost, groenbemesters, …) of aan te brengen in het plantgat. Naast het aanbrengen van mineralen gaat dit de bodemstructuur, de pH en het organische stofgehalte beïnvloeden. Dit zijn dan weer parameters die een invloed hebben op het bodemleven en de mineralisatie en zo de wortelactiviteit en de groeikracht van de bomen kunnen beïnvloeden.

Eens de bomen geplant zijn wordt het moeilijker om de groeikracht te bevorderen. In het voorjaar van 2018 is daarom gestart met een vergelijkende proef waarbij verschillende middelen waarvan geclaimd wordt dat ze de groeikracht stimuleren langs elkaar werden gelegd. Dit is gebeurd op 2 verschillende percelen Natyra® in het 3de groeijaar. Beide percelen hebben een verschillend bodemtype en er is ook een verschil in standaardbemesting door de teler.

Met dit project kunnen we nu vooral aantonen dat heel wat middelen die commercieel voor handen zijn, niet de moeite waard zijn om in de praktijk toe te passen.

Optimalisatie van de groeikracht bij Natyra®

Contactpersonen: J. Vercammen en A. Gomand

E-mail: jef.vercammen@pcfruit.be en ann.gomand@pcfruit.be

Duur: 16/02/18 – 31/12/19

Partner: Vakgroep Biologische Fruitteelt.

Financiering: Vlaamse Overheid (CCBT, Coördinatiecomité Biologische Teelt)