Sinds de opkomst van de variëteit Kwanza in 2011, wordt de frambozenmarkt meer en meer gedomineerd door herfstframbozen. De omschakeling van het telen van zomerframbozen naar het telen van herfstframbozen bracht ook een verandering in het fertigatie/bemestingsschema met zich mee. Het toedienen van meststoffen is op dit moment hoofdzakelijk gebaseerd op gift en drain EC. Het is echter niet geweten welk element op welk moment meer of minder wordt opgenomen door de herfstframbozenplant. Daarenboven wordt er doorheen de teelt, hoe verder in de teelt hoe erger, een afname in de vruchtkwaliteit, voornamelijk vruchtgrootte, vastgesteld. Het is voor de Vlaamse teler uiterst belangrijk om op elk moment topkwaliteit af te kunnen leveren zodat de Belgische consument lokaal blijft kopen en niet overschakelt naar import product uit Zuid-Europa. Het doel van deze operationele groep is om de voedingsbehoefte van frambozen in kaart te brengen en gericht bij te sturen zodat de Vlaamse frambozen teler zijn productie kan optimaliseren en gedurende het hele seizoen een optimale vruchtkwaliteit (waaronder ook vruchtmaat) kan afleveren. Een geoptimaliseerd voedingsschema zal de economische veerkracht van de Vlaamse frambozen teler enkel versterken.

Elke teler streeft naar een optimale, zowel kwantitatief als kwalitatief, gewasopbrengst om een maximaal financieel rendement te genereren. Om dit te realiseren is het belangrijk dat een optimale vruchtbaarheidstoestand wordt nagestreefd. Voor een substraatteelt betekent dit naast voldoende water ook voldoende voedingselementen op het juiste moment. In tegenstelling tot een vollegrondteelt, is er bij een substraatteelt geen buffer aan voedingselementen voor handen. Afhankelijk van het gebruikte substraat, is de buffercapaciteit aan voedingselementen onbestaande tot minimaal. Het is dus uiterst belangrijk dat de nodige voedingselementen op het juiste moment beschikbaar zijn voor de plant. Er wordt meer en meer in potten op substraat geteeld. Dit heeft vooral voordelen naar oogstspreiding en betere stuurbaarheid van de teelt

Operationele groep - Fertigatie herfstframboos: elk element op het juiste moment

Contact: Proeftuin aardbeien en houtig kleinfruit: Miet  Boonen

Email: miet.boonen@pcfruit.be

Duur: 22/03/19 – 21/03/21

Financiering: EIP (European Innovation Partnership) – Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling – Vlaamse Gemeenschap

Partners: Wilderhof (Eric Jansen)

Operationele groep - Fertigatie herfstframboos: elk element op het juiste moment