Dit onderzoek bekijkt de duurzaamheid van teelttechnieken vanuit twee uitgangspunten; het teeltsysteem moet vanuit bedrijfseconomisch perspectief rendabel en kostenverlagend zijn voor de telers en de impact van het teeltsysteem op het milieu moet zo laag mogelijk gehouden worden (ecologisch verantwoord gebruik van productiefactoren).

KLIMAATSTURING

De minimale hoeveelheid koude van Kwanza-planten moet ergens tussen 600 en 1500 koude-eenheden liggen. Verder onderzoek moet aantonen hoeveel koude-uren exact nodig zijn om de dormantie van de planten volledig te doorbreken. Het verlengen van de dag met LED-lampen wanneer de daglengte begint af te nemen in het najaar heeft wel degelijk een effect op het productieverloop van Kwanza onder glas.

Ontwikkeling van economisch en ecologisch duurzame teelttechnieken voor aardbeien en houtig kleinfruit

BODEMMOEHEID

Binnen deze meerjarige proef is het de bedoeling om de verschillende aspecten die bodemmoeheid kunnen veroorzaken op een duurzame wijze aan te pakken. In het voorbije productiejaar werden zowel gezonde als verzwakte planten in het labo geanalyseerd. Daarnaast werd van elk object in proef ook de bodem gecontroleerd op aaltjes (parasitaire en niet-parasitaire). Het viel op dat de meeste schimmels (Trichoderma, Phytophthora, Fusarium en Pestalotiopsis) ook op gezond uitziend plantmateriaal teruggevonden konden worden. De aanwezigheid van aaltjes in de bodem is groter in de objecten met tussenteelten. Wanneer er compost aan de behandelingen wordt toegevoegd, neemt het aantal parasitaire aaltjes serieus toe, behalve in combinatie met Blend Nemat of Tagetes patula. Naar plantuitval lijken de behandelingen met Vivisol en Vivisol, trichoderma en bacteriepreparaat het beste resultaat te leveren.

TEELTTECHNIEK

Aardbeien

Het planten van frigoplanten van Malling Centenary (foto) zorgt in vergelijking met verse planten voor een grotere productie. Het interessantste hierbij is dat de productiestijging geen nadeel voor de vruchtsortering heeft. Dit is mogelijk door de eenvoudige bloemtakopbouw van Malling Centenary. Het gebruik van miniplugs of kleinere potvolumes wordt best afgeraden tijdens het overwinteren van doordragende variëteiten zoals Verity.   Zoals bij eerdere proeven gaf een plant met meerdere stekken nu ook een grotere productie t.o.v. trayplanten met slechts 1 stek.  Het is wel een dure plant en het productievoordeel van 6% in dit geval is niet voldoende om dit idee rendabel te maken.

Houtig kleinfruit

In 2018 werden er gekeken naar het effect van verschillende handmatige handelingen naar rui bij rode bes in een verwarmde serre. Enkel trosdunning heeft een aantoonbaar positief effect op de hoeveelheid lange trossen. Daarnaast is er een positief effect van de meeste behandelingen op de stevigheid van de bessen. In de indicatieve belichtingsproef waarbij gekeken werd naar het effect van verschillende lichtsoorten op rui bij rode bes, was er een productieverhoging merkbaar voor de planten geteeld onder wit licht.

Ontwikkeling van economisch en ecologisch duurzame teelttechnieken voor aardbeien en houtig kleinfruit