Diaporthe omvat enkele soorten die twijgsterfte en vruchtrot veroorzaken bij Vaccinium. De economisch belangrijkste Vaccinium soorten in Europa zijn V. myrtillus (blauwe bosbes), V. corymbosum (Amerikaanse blauwe bes), V. oxycoccus (kleine veenbes), V. macrocarpon (grote veenbes), V. uliginosum (rijsbes) en V. vitis-idaea (rode bosbes). In België betreft de commerciële teelt voornamelijk V. corymbosum (Amerikaanse blauwe bes, vaak gewoon blauwe bes genoemd). Diaporthe vaccinii is de belangrijkste ziekteverwekkende soort en heeft voorlopig dus ook een quarantaine status. Deze status werd wel in vraag gesteld op basis van zijn relatief lage impact. Om een beter beeld te krijgen van de eventuele aanwezigheid van Diaporthe vaccinii werd er een onderzoekproject opgestart waarbij een survey uitgevoerd werd in de bossen voor de wilde bosbes en bij telers van blauwe bes. Tijdens de bezoeken werden er stalen genomen van zieke maar ook gezond uitziende twijgen. Via isolaties en moleculaire analyses werd de mogelijke schadeverwekker geïdentificeerd. Ook werden diverse fungiciden die reeds erkend zijn bij de blauwe bessen teelt, getest naar hun werking tegen Diaporthe species. Gedurende de looptijd van de survey werden er geen meldingen of detecties gedaan van D. vaccinii in België.

Onderzoek quarantaineorganisme Diaporthe vaccinii