In 2024 wordt door de Stichting Professor Albert Soenen de driejaarlijkse prijs toegekend van 3.000,00 euro voor een doctoraatsproefschrift dat een belangrijke bijdrage levert aan de bevordering van de fruitteelt.

Stel je kandidaat als: 

  • je jouw doctoraat behaalde tussen 1 november 2021 en 30 september 2023;
  • je op de datum van indiening niet ouder bent dan 35 jaar.

Lees hier hoe je je kandidatuur indient! Deadline van indiening is 30 september 2023.