Met het project 'Meer natuur voor pittig fruit' werden fruittelers aangezet om te investeren in bloemen en struiken in en omheen de percelen om meer bestuivende insecten in de boomgaard te krijgen. 

Met een vervolgtraject van twee jaar wil men nagaan of de metselbijen die nu in de boomgaard aanwezig zijn naar nieuwe kasten kunnen worden geleid met een minimale overdracht aan parasieten. Met de steun van de gemeenten Geetbets, Glabbeek en Kortenaken zal dit project op beperkte schaal verdergezet worden.

Er zal nieuw nestmateriaal ter beschikking worden gesteld. Ook telers die willen starten met metselbijen kunnen nog materiaal ontvangen. Er wordt een (beperkte) tussenkomst van de teler gevraagd voor het materiaal en vanuit het project wordt wel gevraagd om de methodes die ontwikkeld werden correct toe te passen. Info: Regionaal Landschap Zuid Hageland of milieu@geetbets.be.