Het perenbladvlo/nuttigen model kreeg deze winter een grondige update.

Deze app toont op basis van recente weersgegevens een duidelijke stand van zaken over de ontwikkeling van de verschillende levensstadia van de eerste en tweede generatie. Nieuw is dat nu ook accurate voorspellingen worden gemaakt voor 14 dagen in de toekomst, zodat hiermee rekening kan gehouden worden bij de inplanning van bespuitingen.” 

Parallel met de perenbladvlo wordt ook de actuele situatie van twee belangrijke natuurlijke vijanden weergegeven: de fluweelmijt en de oorworm. Deze app is gratis voor klanten van onze adviesdienst ST@F. De prijs voor leden van pcfruit vzw bedraagt 90 euro, voor niet-leden van pcfruit bedraagt de prijs 180 euro.

Klik hier voor meer info.