Nu het Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de uitzonderlijke droogte van de zomer 2018 op 7 november 2018 is verschenen in het Belgisch Staatsblad, kunnen landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag indienen voor de geleden schade, die is vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019.

Een tegemoetkomingsaanvraag zal, indien ze volledig en coherent is, in de mate van het mogelijke in volgorde van ontvangst worden behandeld. Je kan de aanvraag enkel schriftelijk indienen door middel van het formulier dat je vindt op de website van het Departement Landbouw en Visserij: https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018.

Meer informatie: http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp .

Voor alle andere vragen hierover kan je eveneens terecht bij je buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.