De fruitsector ondervindt steeds meer concurrentie vanuit het zuiden en Oost-Europa. Om de sterke positie van de fruitsector in Vlaanderen en Nederland te behouden, is een rendabiliteitsstijging vereist. Precisielandbouw kan daarbij een competitief voordeel opleveren dankzij de sterk geëvolueerde technologie . Met het Interreg-project ‘Intelligenter Fruit Telen’, tracht het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) met zijn partners de precisiefruitteelt verder op punt te stellen. “Zo zal onder meer een app ontwikkeld worden waarmee fruittelers beelden van hun perceel kunnen omzetten in bruikbare informatie. Dit moet de telers in staat stellen met een minimale inzet van hulpmiddelen een maximale oogst met een kwalitatief product te bekomen”, verduidelijkt voorzitter en gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. Pcfruit zal hiervoor samenwerken met een viertal partners uit de grensregio Vlaanderen-Nederland en kan daarbij rekenen op 550.000 euro van het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en 147.000 euro cofinanciering die de provincie Limburg binnenkort zal toekennen. Meer weten.

Precisiefruitteelt verder op punt stellen via Europese middelen