Met 'de Impactmeter voor neveneffecten op nuttigen in de boomgaard' , een project van Femke De Vis, Tim Beliën en Dany Bylemans, gaat pcfruit aan de haal met de eerste prijs en ontvangt hiervoor een mooie cheque ter waarde van 7.500 euro.

 

Een oorworm die de schadelijke bladluizen opeet in de fruitbomen, een roofwants die de schadelijke bladvlooien opruimt… Hoe meer we plagen in fruit kunnen bestrijden met nuttige organismen, hoe beter natuurlijk. Om fruittelers te helpen om de natuur nog meer haar werk te laten doen en de gewasbescherming veerkrachtiger te maken, ontwikkelde pcfruit de online impactmeter, een tool die het effect van gewasbeschermingsmiddelen op de natuurlijke vijanden in de boomgaard weergeeft. Een win-winsituatie voor iedereen.

Vandaag is IPM (geïntegreerde bestrijding van plagen en ziekten) goed ingeburgerd bij de Vlaamse fruitbedrijven. Hierbij worden de bestrijdingscapaciteiten van aanwezige natuurlijke vijanden maximaal benut en is er een minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. “Onze fruittelers hebben mee aan de wieg gestaan van IPM in de boomgaard en hun kennis hierover is reeds zeer uitgebreid”, stelt Inge Moors, Limburgs gedeputeerde voor Landbouw en Platteland en voorzitter van pcfruit. “De online impactmeter die pcfruit samen met de fruittelers ontwikkelden is dan ook een logische aanvulling om kennis over IPM verder uit te dragen in de fruitteeltsector”. Het is bovendien een instrument dat de gewasbescherming/fruitteelt veerkrachtiger en robuuster maakt wat dus ook gunstig is voor de portefeuille van de teler.

 

Alle kennis in één gebruiksvriendelijke tool

De impactmeter geeft het effect weer van het toedienen van een gewasbeschermingsmiddel op alle op dat ogenblik relevante natuurlijke vijanden in de boomgaard. “Deze online tool is de perfecte aanvulling voor de EVA-app die ondertussen reeds sterk ingeburgerd is in de fruitteelt”, aldus gedeputeerde Moors. Deze ‘Eindelijk Vereenvoudigde Administratie’-app helpt de fruittelers bij het uitvoeren van heel wat taken. Bij het aanmaken van een spuitopdracht zal de teler in de toekomst een gekleurd icoontje te zien krijgen. Dit geeft de code groen (meest positief voor natuurlijke vijanden), geel, oranje of rood (onaanvaardbaar effect op natuurlijke vijand te verwachten) aan. De teler kan spelen met de parameters om te zien of er andere producten of tijdstippen zijn die voordeliger zijn voor de instandhouding van natuurlijke vijanden, zodat hun rol in de bestrijding van plagen en ziekten steeds groter wordt. Dany Bylemans, algemeen directeur pcfruit: “Om de impactmeter te kunnen realiseren, werd een schat aan informatie samengebracht: al de vergaarde kennis van pcfruit, onder meer de biologische gegevens van natuurlijke vijanden, en van andere databanken zit in de impactmeter verweven. Bovendien brengen we onze kennis in van de relevantie van de natuurlijke vijand op het ogenblik dat de middelen geselecteerd worden. Het is belangrijk dat deze tool er kwam, want waar we 15 jaar geleden met slechts 2 natuurlijke vijanden rekening hielden, doen we dat nu met tientallen. Hoewel een gewasbeschermingsmiddel slechts een matig effect kan hebben op een natuurlijke vijand, kan dit soms vermeden worden door het middel wat vroeger of later toe te passen of voor een ander middel te kiezen op het meest kritische moment. ”

 

Fier op onze gezonde en lekkere producten

Zo kan de teler de beste beslissingen nemen om de balans tussen natuur en landbouw te ondersteunen. Naast telers, zullen ook bedrijfsvoorlichters deze tool gebruiken om zo een gewogen advies te geven. “We willen voor de Vlaamse fruitteelt een imago opbouwen van ‘first in class’ op het vlak van IPM, waardoor ook het vertrouwen van de klant op zijn beurt zal toenemen en er toekomstige commerciële kansen ontwikkeld zullen worden” besluit voorzitter Inge Moors. De impactmeter zal in de loop van 2020 in de EVA-app geïntegreerd worden.

De online impactmeter kreeg half november tijdens een officiële uitreiking de Phytofar Instituut Professionele prijs 2019. Deze prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan innoverend onderzoek door een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad die streeft naar duurzame landbouw.

 

Het onderzoek kadert in de Vlaamse Toekomststrategie voor de Hardfruitsector. Het wordt gesubsidieerd door het Departement Landbouw & Visserij.

 

Pcfruit wint de Professionele prijs Instituut Phytofar met 'de Impactmeter'