Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel bracht op 26 april een bezoek aan de fruitstreek. Na een bezoek aan Fruit Vanhellemont, werd hij verwelkomd op pcfruit door voorzitter Inge Moors en volgde hij er, vervoegd door andere politici (Lode Ceyssens, Veerle Heeren en Hilde Vautmans) en leden van het dagelijks bestuur, een rondleiding. Nadien vond er een informeel overleg plaats met enkele fruittelers.

Overleg met fruittelers

Minister Koen Van den Heuvel: “Het gesprek heeft 1,5 uur geduurd. Ik heb veel geluisterd, de telers hebben ruime tijd gehad om hun gedacht te kunnen zeggen. En ik kon onze geplande bijkomende maatregelen toelichten”.

"We zullen bijkomende maatregelen nemen om de liquiditeitspositie van de fruitbedrijven te verbeteren. De schadevergoedingen die aangevraagd zijn door fruittelers naar aanleiding van de droogte vorig jaar zullen prioritair afgehandeld worden. Ook de ingediende VLIF-investeringsdossiers van de fruittelers worden versneld behandeld. Telers die het financieel moeilijk hebben, kunnen rekenen op tijdelijk overbruggingskrediet. Tot slot maakt de Vlaamse overheid 200.000 euro vrij voor extra promotie voor fruit van bij ons. Deze bijkomende maatregelen moeten de sector helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Intussen werken we samen verder aan structurele oplossingen.”

Foto's bezoek pcfruit

Minister Van den Heuvel bezoekt fruitstreek