Vrijdag 11 juni 2021 lanceerde gedep. van Landbouw en Platteland, Inge Moors (CD&V), de bacterievuurcampagne. De provincie Limburg neemt voortouw om bacterievuur in de kiem te smoren d.m.v. een combinatie van sensibilisering, preventie, interventie én de oprichting van een provinciaal meldpunt. Zo’n meldpunt is uniek in Vlaanderen. Nu de meldings- en bestrijdingsplicht weggevallen zijn, maakt de provincie Limburg van het bestrijden van bacterievuur een absolute prioriteit. Ze start daarvoor vandaag met een provinciaal meldpunt waar men terecht kan voor adviesvragen en voor het signaleren van (vermoedelijke) infecties. Een vijftiental landbouw- en natuurorganisaties krijgen daarbij een actieve rol op het terrein die veel verder reikt dan louter de fruitbomen. Zij ondertekenden vandaag de engagementsverklaring om niet alleen extra waakzaam te zijn op het terrein maar ook om de acties uit het provinciaal actieplan te stroomlijnen.

Lanceringsmoment Bacterievuurcampagne: een plaag van tuin tot fruit
Lanceringsmoment Bacterievuurcampagne: een plaag van tuin tot fruit
Lanceringsmoment Bacterievuurcampagne: een plaag van tuin tot fruit