De Vlaamse Praktijkcentra Plant zijn van cruciaal belang voor het toegankelijk maken van kennis en innovatie voor de Vlaamse land- en tuinbouwers. We zijn sterk gericht op de behoeften van de praktijk en bieden oplossingen voor uitdagingen in akkerbouw, fruitteelt, groenteteelt en sierteelt. Door onderzoek te verrichten onder omstandigheden die de praktijk nabootsen, vertalen we kennis vanuit verschillende onderzoeksniveaus naar praktische oplossingen. Onze nauwe samenwerking met land- en tuinbouwers zorgt ervoor dat onze kennis en expertise effectief worden toegepast op hun bedrijven.

Via onze website lees je het laatste jaarverslag en raadpleeg je ook die van de voorbije jaren. Daarin presenteren wij een selectie van activiteiten en projecten van de twaalf erkende Vlaamse praktijkcentra binnen het samenwerkingsverband 'Praktijkgericht onderzoek in de plantaardige productie in Vlaanderen'.