Druppelirrigatie kan voor intensieve tuinbouwteelten zoals blauwe bes en braambes een meerwaarde bieden. Momenteel is er nog te weinig kennis om dit succesvol te implementeren in de meeste teelten. Ook economisch zijn er nog vele vragen. Het project ‘IRRI-Wijs’ binnen LEADER wil met doorgedreven demonstraties en een sterke communicatie hierop inzetten. Meer weten