De werkgroep kwaliteit is op zoek naar fruittelers die hun kennis en ervaring over pit- en steenfruit en/of houtig kleinfruit willen delen in 2022.

Dankzij de wisselwerking tussen waarnemingen van de telers en de mogelijke oplossingen van de onderzoekers proberen we een zo volledig mogelijke weergave van het seizoen te geven. 

  • Je neemt deel aan acht vergaderingen tussen begin maart en half juni.
  • Je neemt digitaal deel aan die vergaderingen met de mogelijkheid om op cruciale momenten fysiek samen te zitten (als de maatregelen het toelaten). 
  • Tijdsduur overleg houtig kleintfruit: maximum 30 minuten.
  • Tijdsduur overleg pit- en steenfruit: ongeveer 1 uur. 
     

Heb jij interesse om deel te nemen aan de teeltadviezen van 2022? Klik hier om je in te schrijven!

Kim Koopmans (Sterk Advies in de Fruitteelt) neemt aan de start van het nieuwe seizoen contact met je op! Indien je meer vragen hebt, kan je haar alvast bereiken via   of bel naar 011/69 70 80.