Met deze enquête wil het Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) de impact van de huidige coronacrisis op landbouwbedrijven in kaart brengen. Hierbij wordt er zowel gepolst naar de economische impact op je bedrijf als naar de impact op je welbevinden. Het is belangrijk een goed beeld te krijgen op de impact van deze crisis op de Vlaamse landbouwbedrijven om wetenschappelijk onderbouwde beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren.

De enquete duurt slechts 10-15 minuutjes, bedankt voor jullie bereidwillige medewerking!

Klik hier om deel te nemen.