De weergoden waren ons gunstig gezind! We konden onze bezoekers meer dan 15 demo's met machines voorschotelen en laten kennis maken met verschillende afdekmaterialen voor het zachtfruit. We blikken tevreden terug op een geslaagde demonamiddag 'Alternatieve onkruidbestrijding in de fruitteelt'.

Reportage 'Wakker op de akker'