Op vele plaatsen in Vlaanderen is er momenteel een captatieverbod uit de onbevaarbare en/of bevaarbare waterlopen.

Op bevaarbare waterlopen waar er nog geen captatieverbod is, kan op een aantal vaste locaties water gecapteerd worden. Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken/capteren mits een melding of vergunning. Landbouwers kunnen op een aantal plaatsen tegen betaling gezuiverd afvalwater halen. Meer info vind je via www.opdehoogtevandroogte.be.