Het koel klimaat van België is ideaal voor de productie van schuimwijn. Het is dan ook de meest gemaakte soort wijn in België met in 2022 een productie van bijna 1,4 liter schuimwijn. De meeste schuimwijn wordt gemaakt op de traditionele methode met klassieke druivenvariëteiten zoals in de champagne.

Champagne wordt voornamelijk gemaakt van de druivenvariëteiten Chardonnay, Pinot noir en Pinot meunier. Arbanne, Petit meslier, Pinot blanc en Pinot gris zijn ook toegelaten maar worden in veel mindere mate gebruikt. Naast deze zeven variëteiten mag sinds 2021 een 8ste variëteit,  Voltis, aangeplant worden in de AOC champagne en gebruikt worden voor de productie van schuimwijn. Per wijnbouwbedrijf mag 5% van hun areaal aangeplant worden met Voltis en de variëteit mag tot 10% van het volume gebruikt worden in champagne blends.

Voltis is een nieuwe ziekte-tolerante druivenvariëteit en werd ontwikkeld in Frankrijk aan het INRAE in Colmar. Daar loopt een programma waar ze meervoudig resistente druivenvariëteiten ontwikkelen voor een meer duurzame wijnbouw (economisch efficiënt, milieuvriendelijk en sociaal aanvaardbaar). In 2018 werden 4 nieuwe variëteiten officieel geregistreerd waarvan Voltis het eerste resistente druivenras is dat in een Franse appellation wordt opgenomen.  

De meervoudige resistentie van Voltis maakt dat hij tolerant is tegen de meest voorkomende ziektes in de wijnbouw; echte en valse meeldauw. De eerste resultaten in Frankrijk tonen een zeer goede resistentie naar deze ziekten waardoor het gebruik van fungiciden sterk gereduceerd kan worden. Om de resistentie van deze variëteiten te behouden moet maar een beperkt aantal fungicidebehandelingen uitgevoerd worden wat het gebruik van fungiciden 80 tot 90% reduceert.

In de lente loopt Voltis iets later uit dan Chardonnay wat een voordeel kan geven naar de late lentenachtvorst waar de laatste jaren steeds meer schade van ondervonden wordt. Chardonnay is één van de vroegste variëteiten die in het voorjaar begint te groeien en is dus ook gevoelig voor deze lentenachtvorst.

Pinot noir en Pinot meunier zijn rode druivenvariëteiten terwijl Chardonnay en Voltis witte druivenvariëteiten zijn. Voltis zou een gelijkaardige rijping als Chardonnay hebben; ze rijpen in dezelfde periode en ook de balans van suikers en zuren zou gelijkaardig zijn. Belangrijk is hier wel om de productie te limiteren, dan worden zuren beter behouden en stijgen de suikers niet te snel. De verkregen wijnen hebben een licht bouquet, zijn soepel, vol en persistent als de productie van de druiven beperkt wordt.

Op 09/05/2023 werden 120 wijnstokken van Voltis op pcfruit aangeplant. Gedeputeerde Inge Moors stak de eerste stokken in de grond. De planten zullen pas binnen drie jaar in productie komen en de eerste resultaten mogen dan verwacht worden. Het kennis- en onderzoekscentrum wijnbouw zal het potentieel van deze variëteit onder de Vlaamse klimaatomstandigheden opvolgen: de productiecapaciteit van deze nieuwe variëteit zal worden nagegaan in relatie tot de kwaliteit, de balans van suikers en zuren en de fenolische rijpheid in functie van diverse teelttechnische ingrepen. Dergelijke  teelttechnieken, zoals de manier van snoeien en het trosdunnen kan de productie verder beperken ten voordele van  de kwaliteit. Dat Chardonnay geschikt is voor schuimwijnproductie in België weten we al. Er wordt dan ook verwacht dat Voltis het hier goed zal doen.

Van deze variëteit zal ook wijn gemaakt worden op pcfruit. In 2018 werd een micro-vinificatieruimte gebouwd dankzij een een PDPO project. Hier kunnen basiswijnen gemaakt worden via een internationaal gestandaardiseerd protocol.

Dit initiatief past volledig in de activiteiten van het Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw, door de provincie Limburg in 2014 opgericht en ingebed in het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) in Sint-Truiden. De resultaten van deze beloftevolle nieuwe druivenvariëteit worden onmiddellijk gedemonstreerd en gecommuniceerd naar de Belgische wijnbouwsector, die vorig jaar voor het eerst meer dan 3 miljoen liter wijn produceerde en waarvan het areaal snel 1000 ha zal bereiken. De provincie Limburg is de Vlaamse provincie met het grootste areaal en de meeste wijnbouwers. Sinds 2021 zijn er 40 wijndomeinen geregistreerd in Limburg.