De problematiek rond gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater is bijzonder actueel omwille van het milieu, maar ook omwille van de maatschappelijke aanvaarding van het gebruik ervan. Gewasbeschermingsmiddelen komen voornamelijk in het oppervlaktewater via puntvervuiling (lokaal, hoge concentratie), maar ook via o.m. spuitdrift (drift, lagere concentratie). De hoofddoelstelling van dit projectvoorstel is de realisatie van minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater en het verhogen van de kennis bij de landbouwer om hiertoe bij te dragen, om op die manier een betere waterkwaliteit te bekomen. Om deze hoofddoelstelling te bereiken, is het project opgebouwd uit drie innovatieve deeldoelstellingen:

  1. Sensibiliseren en informeren van landbouwers omtrent goede praktijken om puntvervuiling te reduceren, o.a. via demo’s rond het bouwen van een biofilter (voor fruittelers en akkerbouwers) en rond een mobiele vul- en spoelplaats, en het opvolgen van een Sentinel-decontaminatiesysteem op een centrale locatie in de gemeente Riemst;
  2. De realisatie van een nog hogere graad van driftreductie, hetgeen bereikt kan worden via geavanceerde boomgaardspuiten, die daarnaast ook nog eens gewasbeschermingsmiddelen efficiënter kunnen inzetten;
  3. Evaluatie van het gebruik van een waterbehandelingssysteem, waarbij de reductie in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt geëvalueerd.

We zijn op zoek naar fruittelers die willen meewerken aan dit project.

Projectpartners: pcfruit vzw, PIBO-campus vzw, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw, Boerenbond, Gemeente Riemst, Phytofar, Departement Landbouw & Visserij

Looptijd project: 1/11/2019 – 30/06/2022

Gebied : 16 gemeenten in Zuid-Limburg

Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Gingelom, Alken, Wellen, Borgloon, Heers, Kortessem, Tongeren, Herstappe, Hoeselt, Bilzen, Riemst, Voeren

Contact: Victoria Nelissen, Kris Ruysen en Martine Peumans

Minder gewasbeschermingsmiddelen in de beek? Het kan