Via dit project wordt er een duurzaam antwoord gegeven op de heuse bestuivingscrisis die Vlaanderen en Nederland momenteel beleven en die grote ecologische en economische gevolgen met zich mee brengt. De teelt van appels, peren en kersen is erg afhankelijk van bestuiving. Vooral gebieden als het Hageland, Haspengouw in Vlaanderen, Nederlands Limburg en Zeeland voelen de gevolgen.

‘Meer natuur voor pittig fruit’ zal fruittelers aansporen om bijvoorbeeld nestblokken te installeren. Voor andere nuttige soorten als roofvogels, vleermuizen, eikelmuizen en marterachtigen worden andere concrete maatregelen gerealiseerd. Op die manier tracht men opnieuw een stabiele populatie van bestuivende insecten en nuttige roofdieren tegen woelratten en –muizen op te bouwen binnen percelen, bedrijven en de brede regio.

Meer natuur voor pittig fruit

Interreg project Vlaanderen-Nederland

Duur: 01/01/2016-30/06/2019

Contact: Two-zoölogie: Tim Beliën (tim.belien@pcfruit.be)

Financiering: Interreg, provincie Vlaams-Brabant, provincie Limburg

Projectverantwoordelijke: Regionaal Landschap Zuid-Hageland (Egbert Asselman)

Partners: Natuurrijk Limburg (Bram Dierikx – Arend Jan Cuperus) - Provincie Vlaams-Brabant (Erwin Dunon – Els Gils – Ine Vervaeke) - Regionaal Landschap Noord-Hageland (Wim Boonen – Nobby Thijs) - Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (An Digneffe – Joke Rymen – Mieke Vanlangenaeker) - Stichting Landschapsbeheer Zeeland (Rudie Geus – Lucien Calle – Alex Wieland)

Meer natuur voor pittig fruit