Met het project ‘Meer natuur voor pittig fruit’ wil pcfruit – samen met andere partners – fruittelers aanzetten om te investeren in bloemen en struiken in en omheen de percelen om meer bestuivende insecten in de boomgaard te krijgen. Er is immers sprake van een bestuivingscrisis in het Hageland, Haspengouw, Zeeland en Nederlands Limburg. Wilde bijenpopulaties gaan er sterk achteruit. Dit heeft mogelijk grote ecologische en economische gevolgen.

 

Wat?

Om wilde bijen te lokken en hun alle groeikansen te geven in fruitboomgaarden zal zowel ingezet worden op het voorzien van huisvesting als het voorzien van voedsel voor de bijen.
Zo zullen er in totaal een 5000-tal wilde bijenhotels (nestblokken) worden opgehangen in fruitboomgaarden in het projectgebied.

Ook het voorzien van voldoende voedselaanbod is cruciaal. In het kader van het project zullen meer dan 10 ha bloemenweides/-stroken en een kleine 15.000 bloemrijke hagen, heggen en bomen aangelegd worden.

Ook zal er aandacht gaan naar nuttige predatoren ter bestrijding van plagen. In dat kader zal er gewerkt worden rond natuurlijke vijanden van woelratten en woelmuizen. Nestvoorzieningen voor marterachtigen (wezel, bunzing en hermelijn) zullen in dit project worden meegenomen en hun nut zal geëvalueerd worden.

 

Waar?

Het projectgebied bevat Haspengouw-Hageland in België en Zeeland-Nederlands Limburg in Nederland.

Wanneer?

Het project 'Meer natuur voor pittig fruit' heeft een looptijd van 3 jaren, van 1 januari 2016 tot 31 december 2018.

Partners

Regionaal Landschap Zuid-Hageland (projectverantwoordelijke / coördinator)

Regionaal Landschap Noord-Hageland

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Provincie Vlaams-Brabant

pcfruit (Voor Vlaanderen)

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Natuurrijk Limburg (voor Nederland)

Financierders

Het project 'Meer natuur voor pittig fruit' is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.
Er wordt tevens een deel cofinanciering voorzien door provincie Limburg en provincie Vlaams-Brabant.