Word pilootbedrijf voor een klimaattraject!

Het Klimrek-T(uinbouw) project vormt een opvolger van het Klimrek project. Dit bestaande klimaattraject wordt aangevuld met een watertraject.  Zo werken Boerenbond, ILVO, pcfruit en PCG samen aan duurzamere land- en tuinbouw. In dit project beogen we de sectoren fruit en groenten.

Schrijf je hier in en doe mee als pilootbedrijf tuinbouw! 

Klimrek-T

De boer op

De Klimrek-T consulenten gaan 'de boer op' voor het uitvoeren van klimaat -en watertrajecten(scans). Om de sector zo verder te verduurzamen en veerkrachtig te maken naar de toekomst toe. Elke scan of traject is maatwerk.

 

Klimaatimpact meten: klimaat- & waterscan

De klimaatscan is een bedrijfsspecifieke doorlichtingstool die duidelijk maakt waar de klimaatimpact van het bedrijf ligt. We ontwikkelen per sector een klimaatscan op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), waarmee de klimaatconsulent bij de landbouwer langsgaat om de nodige data te verzamelen.

De waterscan is een bedrijfsspecifieke doorlichtingstool die duidelijk maakt waar er voor het bedrijf potentieel zit om verder water te besparen of andere maatregelen te nemen. Een waterscan is datagedreven voor de gegevens die de tuinbouwer verschaft. Een waterscan is altijd maatwerk en houdt rekening met persoonlijke voorkeuren en econimische haalbaarheid.

Klimaat -en waterkoers

Na de scan komt de consulent langs om maatregelen met doorgerekende scenario’s voor te stellen en te bespreken. Tegelijk wordt een kosten-batenanalyse opgemaakt om ook de economische haalbaarheid in te schatten. In de klimaat -en waterkoers gaat de consulent samen met de tuinbouwer op zoek naar maatregelen die het bedrijf het meest robuust maken. Daarbij is er ook aandacht voor de praktische en financiële haalbaarheid. De consulent zorgt voor verdere ondersteuning en begeleiding bij het toepassen van de klimaatmaatregelen op het bedrijf.

Co-creatie

De ontwikkeling van het klimaat -en watertraject gebeurt in co-creatie met verschillende stakeholders om het traject zo correct, gebruiksvriendelijk en gedragen mogelijk te maken.

Hoe gaat dit project dat doen?

  • Ontwikkelen en uitvoeren van de klimaat -en watertrajecten;
  • Organisatie van demodagen;
  • Kennisverspreiding;
  • Stakeholder vergaderingen;
  • Opzetten van lerende netwerken.
Klimrek-T