Innovatief en duurzaam omspringen met water wordt een uitdaging voor de landbouw. Druppelirrigatie kan voor intensieve tuinbouwteelten hiervoor een meerwaarde bieden. Momenteel is er echter nog te weinig kennis om dit succesvol te implementeren in de meeste teelten. Tuinbouwers hebben op vlak van sturing, plaatsing en productkeuze nog vele vragen. Ook economisch zijn er nog open vragen. Dit project wil met doorgedreven demonstraties en een sterke communicatie inzetten op de toekomst van duurzaam geteelde groenten en fruit.

 

Stellen dat het klimaat ook in onze regio verandert, is een open deur intrappen. Het is duidelijk dat ook deze regio zal af te rekenen krijgen met langere periodes van droogte in de zomer en daarboven met perioden van intensieve neerslag en mogelijks overstromingen.

 

In de agrarische sector is irrigatie belangrijk voor een optimale productie. Niet irrigeren in perioden van droogte leidt tot waterstress bij planten en zorgt zowel voor een economisch verlies maar ook voor een onvoldoende opname van nutriënten die in het najaar uitspoelen. In vergelijking met andere irrigatiesystemen blijkt druppelirrigatie het meest efficiënt naar waterverbruik toe. Druppelirrigatie is momenteel reeds een standaard praktijk in kleinfruit maar bijkomende informatie over sturing en plaatsing en productkeuze is op zijn plaats.

 

De doelstellingen van dit project richten zich dan ook op het toepassen en demonstreren van druppelirrigatie in tuinbouwteelten die relevant zijn voor het Leadergebied. Door het vergroten van de expertise kan ook het waterverbruik in deze sector verduurzaamd worden. Het project heeft ook aandacht voor communicatie, niet alleen gericht op de sector maar naar een ruimer publiek. In dit project ligt de focus op intensieve groenteteelten (oa. prei, pompoen) en kleinfruit (oa. blauwe bes, braambes, framboos).

Irri-WIJS

Contact: Proeftuin aardbeien en houtig kleinfruit: Miet Boonen

Email: miet.boonen@pcfruit.be

Duur: 01/01/18 – 30/09/20

Financiering: Plattelandsontwikkeling (PDPO III)

Partners: PSKW (Liesbeth Wachters) - BDB (Pieter Janssens)

Irri-WIJS