In december 2011 werd een intensieve kersenaanplant van Lapins op Gisela 6 en Kordia op Gisela 3 en Gisela 5 aangeplant. Voor Kordia werd Summit op Gisela 5 geplant als bestuiver (20 %). De helft van de bomen werd aangeplant op een perceel met irrigatie. De andere helft van de bomen werd aangeplant op een perceel zonder irrigatie. In 2017 werd over de bomen met irrigatie een overkapping (roldeksysteem van FS Europe) geplaatst.

In  de voorbije jaren was de productie van Kordia ondermaats en het vruchtgewicht was matig. In 2019 werden hogere producties bekomen en ook de vruchtmaat was goed tot zeer goed. Wanneer de objecten met en zonder irrigatie vergeleken worden valt de lagere productie bij Gisela 3 zonder irrigatie op.  In 2019 bedroeg het productieverschil bijna 3.5 ton/ha en na 6 productiejaren zelfs 11.3 ton/ha. Daarnaast leverde Gisela 3 met irrigatie, ondanks een hogere productie, over de jaren heen ook dikkere kersen. Het verschil in vruchtmaat tussen de objecten met en zonder irrigatie is nog groter bij Gisela 5. Beide objecten hebben een zeer gelijkaardige productie, maar Gisela 5 met irrigatie levert gemiddeld wel bijna 1.5 gram zwaardere kersen.

Bij Lapins werd in 2018 een snoeiproef aangelegd. Met een haagschaar werden de 1-jarige scheuten weggesneden op 4 verschillende tijdstippen rond de pluk. In 2019 werd deze proef op dezelfde bomen herhaald. Net als in 2018 heeft het insnoeien op 4 weken en 2 weken voor de pluk tot een lager suikergehalte geleid. Door het insnoeien wordt de fotosynthesecapaciteit van de bomen verminderd, waardoor het suikergehalte van de kersen afneemt.

Intensieve kersenaanplant op Gisela

Het insnoeien van de kersen voor de pluk (13 juni, 27 juni en bij de pluk) heeft in 2019 tot een verhoogd plukrendement geleid. De absolute pluktijden tonen weinig verschillen tussen de objecten, maar wanneer de productie in rekening gebracht wordt valt het lagere plukrendement op wanneer er na de pluk gesnoeid werd. Er werd gemiddeld 11 procent sneller geplukt wanneer er voor het plukken ingesnoeid werd.

Contactpersonen: J. Vercammen, A. Gomand en S. Herinckx

E-mail: jef.vercammen@pcfruit.be, ann.gomand@pcfruit.be en sander.herinckx@pcfruit.be

Duur: 01/01/16 – 31/12/20

Financiering: Operationeel programma van New Green cvba (GMO)