In december 2011 werd een intensieve kersenaanplant van Lapins op Gisela 6 en Kordia op Gisela 3 en Gisela 5 aangeplant. Voor Kordia werd Summit op Gisela 5 geplant als bestuiver (20 %). Het doel van de proef is om na te gaan wat de mogelijkheden zijn van een intensieve kersenaanplant.

De helft van de bomen werd aangeplant op een perceel met irrigatie. De andere helft van de bomen werd aangeplant op een perceel zonder irrigatie. Daarnaast werd op ieder perceel nog een onderverdeling gemaakt voor de plantdiepte (half op de grond geplant en op ruggen geplant). In 2017 werd over de bomen met irrigatie een overkapping (roldeksysteem van FS Europe) geplaatst.

Na 5 productiejaren geven bij Kordia de controlebomen op Gisela 3 met irrigatie de hoogste productie. Het verschil met de andere objecten op Gisela 3 bedraagt al 6 tot 8 ton/ha. Bij de bomen op Gisela 5 heeft het object zonder irrigatie en op een rug geplant de hoogste productie. Het verschil met de andere objecten bedraagt 6 tot 9 ton/ha.  

Bij Lapins is er na 5 productiejaren bij het gedeelte met irrigatie al ongeveer 15 ton/ha meeropbrengst wanneer er dichter geplant wordt. Bij een plantafstand van 0.75 m wordt een meeropbrengst van ongeveer 10 tot 12 ton/ha gerealiseerd wanneer er niet geïrrigeerd wordt. Deze meeropbrengst heeft ook tot lagere vruchtgewichten geleid. Het planten op een rug of niet heeft bij de verschillende objecten nauwelijks tot verschillen geleid.

Intensieve kersenaanplant op Gisela