Het ImPrOVE-project (Innovative (pre)POmace Valorization procEss) richt zich op een groot Europees probleem, nl. de afvalstromen die ontstaan bij het persen van fruit. Schil en klokhuis van fruit bevatten echter beschermende en functionele moleculen, nl. antioxidanten, stabilisatoren, kleurstoffen, aroma's en vezels met potentieel in toepassingen in cosmetica, diëten en als bio-additieven in voeding en dranken.

ImPrOVE streeft naar een volledige valorisatie van deze afvalstromen door gebruik te maken van een combinatie van bestaande en innovatieve processen. Deze moeten eenvoudig zijn zonder hoge energie- of kosteneisen. ImPrOVE wil een generieke processtroom ontwerpen die van toepassing is op de meeste afvalstromen. Twee soorten afvalstromen zullen bestudeerd worden, nl. Zuid-Europese olijfpap en Midden en Noord-Europese appel-, peer- en kersenafval.

Binnen dit project is het de taak van pcfruit om de selectie van geschikte rassen van appel, peer en kers te coördineren en de basisanalyses (suiker- en zuurgehalte) uit te voeren.

Innovative (pre)POmace Valorization procESS (SUSFOOD2Improve)

Contactpersonen: S. Herinckx en S. Remy

Tel: 011/69.70.82 en 011/69.71.50

E-mail:  en

Duur: 01/03/18 – 28/02/21

Partners:  Binnenlandse partners in dit project zijn Konings NV, Eco Treasures, ILVO en Universiteit Antwerpen. Buitenlandse partners zijn “University of Pisa Department of Pharmacy” (Italië), University of Nottingham School of Chemistry” (UK), ”University College Dublin Institute of Food and Health” (Ierland) en “Tallinn University of Technology Department of Chemistry and Biotechnology” (Estland)

Financiering: Dit EFRO-project wordt voor 60 % gefinancierd door Europa en 40 % komt uit eigen middelen.