Bladluizen vormen één van de belangrijkste bedreigingen in diverse openlucht- en beschermde teelten met een belangrijk economisch verlies als resultaat. Biologische bestrijding met natuurlijke vijanden zoals roofinsecten en sluipwespen is een belangrijk hulpmiddel in het beheersen van deze plaaginsecten, maar verloopt nog steeds niet optimaal. De algemene doelstelling van dit project is de biologische bestrijding van bladluizen in economisch belangrijke fruit- en groentegewassen gevoelig te verbeteren door toepassing van microbiële lok- en afweerstoffen voor de verbetering van bestaande monitoringstechnieken en de ontwikkeling van een nieuwe, innovatieve bestrijdingstechniek. Concreet worden volgende deeldoelstellingen beoogd:

(i)    Optimalisatie van bestaande monitoringssystemen

(ii)   Ontwikkeling en toepassing van geschikte suiker(mengel)s voor de ondersteuning van natuurlijke vijanden via een insectenlokkend voederapparaat

(iii)  Ontwikkeling en toepassing van een performante bestrijdingsstrategie voor hyperparasitoïden

De nadruk van het onderzoek ligt op het gebruik van microbiële lok- en afweerstoffen, en richt zich tot de beschermde teelt van paprika en kleinfruit in Vlaanderen, die allebei erg te lijden hebben onder bladluizen.

Innovatieve biologische bladluisbestrijding in de beschermde teelt van paprika en kleinfruit (BIOTRACT)

VLAIO LA-traject: HBC.2018.2202

Duur: 1/12/2019-30/11/2023

Contact: TWO-zoölogie: Tim Beliën (tim.belien@pcfruit.be); Ammar Alhmedi (ammar.alhmedi@pcfruit.be)

Financiering: VLAIO en sectorfinanciering

Partners: KU Leuven (B. Lievens) (=promotor/coördinator van het project) - Proefcentrum Hoogstraten - Proefcentrum voor de Groenteteelt

Innovatieve biologische bladluisbestrijding in de beschermde teelt van paprika en kleinfruit (BIOTRACT)