De concrete aanleiding van dit project zijn de recent terug gestegen problemen met fruitmot (Cydia pomonella) in de biopitfruitteelt. Afgelopen seizoen (2018) was er op ruim 1/3de  van de biologisch beheerde pitfruitpercelen aanzienlijke schade door fruitmotrupsen. In praktijk wordt fruitmot vandaag de dag in de bioteelt bestreden door enerzijds de feromoonverwarringstechniek en anderzijds één of meerdere behandelingen met C. pomonella granulovirus preparaten. Vooral deze laatste bestrijdingstechniek wordt in vraag gesteld. Immers, in het buitenland werd reeds meermaals resistentie van fruitmotrupsen voor viruspreparaten waargenomen. Het uiteindelijke doel is om de Belgische  biotelers gericht te kunnen adviseren naar welke bestrijdingswijzen nog wel effectief zijn op hun locatie/percelen.

Herevaluatie van fruitmot stammen resistentie als basis voor een verbeterde biologische bestrijding (REFUSE RESIST)

CCBT (Vlaamse overheid DL&V)

Duur: 15/02/2019-31/12/2020

Contact: Two-zoölogie: Tim Beliën (tim.belien@pcfruit.be) en Ammar Alhmedi (ammar.alhmedi@pcfruit.be)

Financiering: Vlaamse Overheid (CCBT, Coördinatiecomité Biologische Teelt)

Partners: Leden biotelers - Bioforum vakgroep biologisch fruit

Herevaluatie van fruitmot stammen resistentie als basis voor een verbeterde biologische bestrijding (REFUSE RESIST)