(Experimental genomics of local adaptation in plant-pest interactions: insights from the cultivated apple and its aphid pests)

Om tot een duurzame bestrijding te komen is het erg belangrijk om inzicht te hebben in de (lokale) aanpassing van plagen aan hun waardplanten. Immers, deze inzichten laten toe om de juiste rassen/onderstammen te selecteren met het oog op een zo hoog mogelijke natuurlijke weerstand tegen de plaag. Tot op heden zijn de genomische regio's en moleculen die ten grondslag liggen aan lokale aanpassing in waardplant- bladluis interacties nog steeds onbekend. Evenzo zijn de relatieve bijdragen van soort-interacties (biotische factoren) en abiotische factoren aan lokale aanpassing nog steeds onduidelijk. Dit project richt zich op de interacties tussen bladluizen en appel. In het bijzonder onderzoekt het project of lokale aanpassing plaatsvond tijdens de recente snelle kolonisatie van commercieel gekweekte appel door de roze appelluis Dysaphis plantaginea, de belangrijkste bladluisplaag van gecultiveerde appelboomgaarden, in Europa. De evolutionaire geschiedenis van D. plantaginea wordt bestudeerd, waarbij (veld)proeven worden uitgevoerd om de D. plantaginea-fitnessverschillen en genomische en moleculaire populatieverschillen in verschillende klimaatregio’s in Europa in kaart te brengen.

Gevoeligheid appelrassen voor bladluizen

FOD RT 15/5 APIRISK

Duur

1/12/2018 – 30/11/2021

Contact

TWO-zoölogie: Tim Beliën en Ammar Alhmedi

Financiering

ATIP avenir program, Inserm, Frankrijk

Partners

  • Chargée de Recherche CNRS
  • Génétique Quantitative et Évolution
  • Le Moulon, INRA
  • Université Paris-Sud
  • CNRS
  • AgroParisTech (Amandine Cornille)
Gevoeligheid appelrassen voor bladluizen