Waarnemingen vormen de basis voor de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) tegen insectenplagen. De huidige manuele waarnemingstechnieken zijn echter zeer arbeidsintensief/tijdrovend en sinds decennia zijn er hierin geen noemenswaardige innovaties/vooruitgangen meer geboekt. De hoofddoelstelling van dit project is het waarnemings- en waarschuwingsproces veel efficiënter te maken door het (deels) te automatiseren, waardoor het ook effectief grootschalig zal toegepast worden in de Vlaamse geïntegreerde fruit- en witloofteelt. In dit project beogen we: (i) het opzetten van een kennisplatform voor adviesverlening & innovatiestimulering, (ii) het op punt stellen van lokwijzen en valmodellen voor geautomatiseerde monitoringsystemen voor 4 target insecten, waaronder D. suzukii en fruitmot, (iii) de validatie en optimalisatie van beschikbare cameragebaseerde geautomatiseerde monitoringsystemen, (iv), de ontwikkeling van een volautomatisch (sensorgebaseerde) herkenning (meting frequentie van vleugelslag) en hun veldvalidatie op pilootbedrijven. In 2019 werd een nieuwe online tool voor het ingeven van waarnemingen geïmplementeerd. Daarbij werd ook een systeem ontwikkeld voor een geautomatiseerde verwerking van alle waarnemingsgegevens ter ondersteuning van de waarschuwingsdienst. Verder werden cameravallen voor de opvolging van fruitmot verder getest en gevalideerd in praktijkomstandigheden. Tenslotte werd de vleugelslag sensor voor D. suzukii verder op punt gesteld, en werd er een prototype van een automatische monitoring val voor de Aziatische fruitvlieg D. suzukii ontwikkeld. Dit prototype zal in 2020 in praktijkomstandigheden gevalideerd worden.

Geautomatiseerde monitoring van insectenplagen

VLAIO LA-traject: HBC.2016.0795

Duur: 1/10/2017-30/09/2021

Contact: Two-zoölogie: Tim Beliën (tim.belien@pcfruit.be) en Ammar Alhmedi (ammar.alhmedi@pcfruit.be)

Financiering: VLAIO en sectorfinanciering

Partners: Praktijkpunt Landbouw (K. Bunkens, T. De Clercq) - KULeuven MeBioS (B. De Ketelaere, N. Wouters, W. Saeys) - Inagro vzw (T. De Marez, P. Maenhout).

Geautomatiseerde monitoring van insectenplagen