Waarnemingen vormen de basis voor de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) tegen insectenplagen. De huidige manuele waarnemingstechnieken zijn echter zeer arbeidsintensief/tijdrovend en sinds decennia zijn er hierin geen noemenswaardige innovaties/vooruitgangen meer geboekt. De hoofddoelstelling van dit project is het waarnemings- en waarschuwingsproces veel efficiënter te maken door het (deels) te automatiseren, waardoor het ook effectief grootschalig zal toegepast worden in de Vlaamse geïntegreerde fruit- en witloofteelt. In dit project beogen we: (i) het opzetten van een kennisplatform voor adviesverlening & innovatiestimulering, (ii) het op punt stellen van lokwijzen en valmodellen voor geautomatiseerde monitoringsystemen voor 4 target insecten, waaronder D. suzukii en fruitmot, (iii) de validatie en optimalisatie van beschikbare cameragebaseerde geautomatiseerde monitoringsystemen, (iv), de ontwikkeling van een volautomatisch (sensorgebaseerde) herkenning (meting frequentie van vleugelslag) en hun veldvalidatie op pilootbedrijven. In 2018 werden cameravallen voor de opvolging van fruitmot getest en gevalideerd in praktijkomstandigheden. Daarnaast werden proeven uitgevoerd met de optische sensor voor automatische herkenning van de Aziatische fruitvlieg D. suzukii.

Geautomatiseerde monitoring
Geautomatiseerde monitoring