Naast het gebruik van bovenstaande technieken kan vorstschade ook al beperkt worden door aandacht te besteden aan het onderhoud van uw perceel. Enkele zaken waar men best op let:

· Het onkruidvrij houden van de zwartstrook onder de bomenrij (verklaring..) Onkruid of een andere plantaardige bodembedekking zal overdag de zonnestralen meer reflecteren dan een (donkere) onkruidvrije bodem. Doordat maar warmte wordt gereflecteerd wordt minder warmte opgeslagen in de bodem, waardoor de bodemtemperatuur ook ‘s nachts lager ligt.

· Keuze en hoogte van het gras in de groenstrook tussen de bomenrijen (verklaring..)

· De hoogte van de bomen. Omwille van het fenomeen van inversie is nachtvorst het strengste op lagere hoogtes, kort bij de grond. Vruchten hoger in de boom zullen dus over algemeen minder last hebben van nachtvorst dan laaghangende vruchten. Een grotere boomhoogte kan dus bijdragen tot minder vorstschade. Echter, men moet er zich van bewust zijn dat handelingen zoals de pluk en eventuele beregening en overkapping bemoeilijkt zullen worden door hogere bomen.

· De snoei (verklaring..): Bij appel is er een aanzienlijk verschil (>1 week) in het tijdstip waarop de bloembotten op meerjarigjarig hout uitlopen (als eerste) en de bloembotten op 1- jarig hout (als laatste). Door deze vertraging kan bloembot op 1- jarig hout aan een vorstperiode ontsnappen. Hoewel bloembot op 1-jarig hout algemeen kleinere vruchten geeft dan op meerjarig hout, is ook bij de kleinvruchtige rassen als ‘Gala’ , ‘Kanzi’, … het deels behouden van 1-jarig hout met bloembot een nuttige ‘verzekering’ tegen vorst. Indien geen vorst optreedt, kan dunning dan wel noodzakelijk zijn

 

· Bodembewerking in de periode voordat vorst wordt verwacht, moet vermeden worden. Immers, door de bodem te bewerken ontstaan er luchtgaten in de bodem. Lucht is een slechte warmtegeleider en heeft in vergelijking met de bodem (zeker een vochtige bodem) een lage specifieke warmtecapaciteit. Hierdoor zal de bodem overdag minder warmte kunnen opslaan, waardoor de bodemtemperatuur ook ‘s nachts lager ligt.

· Het aanplanten of juist verwijderen van een haag aan de rand van het perceel.