Duurzame alternatieven voor energie toepassen in de de fruitteelt, waar grote schade kan ontstaan door vriestemperaturen tijdens de bloeiperiode met grote oogstverliezen als gevolg. Het is dus van groot belang voor de fruitteler om de risico’s die gepaard gaan met vorst tijdens de bloei te beperken. Hiervoor bestaan reeds verschillende mogelijkheden (o.a. beregening, paraffinekaarsen, warme luchtkanonnen en windmachines) maar hebben hun beperkingen.

De hoofddoelstelling van dit project is na te gaan hoe vorstbestrijding in de fruitteelt kan worden verbeterd, rekening houdend met kosten- en energie-efficiëntie, milieu-impact en toepasbaarheid. Hiervoor zal enerzijds gekeken worden naar een optimalisatie van de bestaande technieken en anderzijds naar hoe alternatieve (verwarmings)technieken een toepassing kunnen vinden in deze sector. Op basis van een vergelijking van de verschillende vorstbestrijdingstechnieken zullen adviezen opgesteld worden over welke, hoe en onder welke omstandigheden bepaalde maatregelen het best genomen worden.

Het project richt zich in eerste instantie tot de producenten, verdelers en installateurs van vorstbestrijdingstechnieken als toeleveranciers van de fruitteeltsector, maar ook bedrijven actief op de algemene energie- en verwarmingsmarkt. Als tweede doelgroep, richt het project zich tot de fruittelers.

FROSTinno: Innovatieve en energie efficiënte vorstbestrijding in de fruitteelt

VLAIO TETRA project HBC.2018.0027

Duur: 03/11/2018 – 30/10/2020

Contact: TWO-Pomologie: Bart Vanhoutte (bart.vanhoutt@pcfruit.be), Serge Remy (serge.remy@pcfruit.be),

Financiering: VLAIO met co-financiering (7.5%) door bedrijven actief in vorstbestrijding, in energie/verwarming sector en fruittelers

Partners: Kenniscentrum Energie, Thomas More Hogeschool - Campus Geel: Griet Janssen (project coördinator - griet.janssen@thomasmore.be) en Dirk Aerts (dirk.aerts@thomasmore.be)

FROSTinno: Innovatieve en energie efficiënte vorstbestrijding in de fruitteelt