De voorbije jaren is een evolutie ingezet van het gebruik van fossiele brandstoffen naar meer duurzame alternatieven voor het verwarmen van gebouwen. Deze technologieën, waaronder het inzetten van hernieuwbare energie, restwarmte, warmtekrachtkoppelingen (WKK), etc., vinden ook meer en meer toepassingen in de landbouw. Een nieuwe kandidaat sector is de fruitteelt, waar grote schade kan ontstaan door vriestemperaturen tijdens de bloeiperiode. Dit heeft de fruitsector in het voorjaar van 2017 aan den lijve ondervonden. In de nacht van 19-20 april daalden de temperaturen op de meeste plaatsen in Vlaanderen namelijk tot -2 à -6°C en dit gedurende meer dan 8 uren, met grote oogstverliezen als gevolg. Het is dus van groot belang voor de fruitteler om de risico’s die gepaard gaan met vorst tijdens de bloei te beperken. Hiervoor bestaan reeds verschillende mogelijkheden (o.a. beregening, paraffinekaarsen, warme luchtkanonnen en windmachines). Maar deze technieken hebben echter allerlei nadelen voor mens, gewas en milieu. Bovendien is het grotendeels onduidelijk welke systemen het meest kosten- en energie-efficiënt zijn en op welke manier ze het best toegepast worden. Het potentieel aan optimalisaties van de bestaande technieken en/of het ontwikkelen van een nieuw systeem voor vorstbestrijding wordt onvoldoende benut. Hierin vormt het integreren van state-of-the-art duurzame verwarmingstechnieken een grote uitdaging.

De hoofddoelstelling van dit project is na te gaan hoe vorstbestrijding in de fruitteelt kan worden verbeterd, rekening houdend met kosten- en energie-efficiëntie, milieu-impact en toepasbaarheid. Hiervoor zal enerzijds gekeken worden naar een optimalisatie van de bestaande technieken en anderzijds naar hoe alternatieve (verwarmings)technieken een toepassing kunnen vinden in deze sector. Op basis van een vergelijking van de verschillende vorstbestrijdingstechnieken zullen adviezen opgesteld worden over welke, hoe en onder welke omstandigheden bepaalde maatregelen het best genomen worden.

Het project richt zich in eerste instantie tot de producenten, verdelers en installateurs van vorstbestrijdingstechnieken als toeleveranciers van de fruitteeltsector, maar ook bedrijven actief op de algemene energie- en verwarmingsmarkt. Als tweede doelgroep, richt het project zich tot de fruittelers, met inbegrip van zowel pitfruit (appel en peer) als andere fruitteelten (steenfruit, houtig kleinfruit, aardbei en druif).

FROSTinno